AKTUALITYO IGA PRAHAČLENOVÉKONTAKTZÁPISY

ARCHIV AKTUALIT

Zpět na aktuality >>

přednáška
         (Přidáno: 10.05.2016 0:00 )
PřEDNášKY K TEORII SKUPINOVé ANALýZY 2
Začátek: 04.09.2016 0:00  |  Konec: 15.12.2017 0:00   DOC   PDF
Místo konání:
Psychoterapeutické středisko Břehová 3, Praha 1

přednáška
         (Přidáno: 02.05.2015 0:00 )
PřEDNášKY K TEORII SKUPINOVé ANALýZY
Začátek: 04.09.2015 0:00  |  Konec: 24.06.2016 0:00   DOC   PDF
Místo konání:
Psychoterapeutické středisko Břehová 3, Praha 1
Doplněny informace a Přihláška.

informace
         (Přidáno: 22.02.2015 0:00 )
NABíDKA SKUPINOVé SUPERVIZE
pro zájemce, kteří pravidelně pracují s pacientskou skupinou
Začátek: 04.09.2015 15:30  |  Konec: 03.06.2016 18:45
Místo konání:
Psychoterapeutické středisko Břehová,
Břehová 3,
Praha 1
Institut skupinové analýzy (IGA Praha), člen evropské sítě výcvikových institutů skupinové analýzy EGATIN, nabízí skupinovou supervizi skupinové psychoterapie. Supervize skupinové dynamiky je určena pro zájemce, kteří pravidelně pracují s pacientskou skupinou. Supervizní skupina bude polootevřená. Bude se scházet se vždy v pátek od 15,30-18,45 hod) v Psychoterapeutickém středisku Břehová 3, Praha 1, 1 krát měsíčně od září 2015 do června 2016. Cena 10 bloků je 7000 Kč, cena 1 bloku je 1000 Kč. Přihlášky zasílejte na info@igapraha.cz .

informace
         (Přidáno: 22.02.2015 0:00 )
NABíDKA VýCVIKU VE SKUPINOVé ANALýZE
Začátek: 01.01.2015 0:00  |  Konec: 01.01.1970 1:00
IGA Praha nabízí zájemcům z řad lékařů a klinických psychologů akreditovaný výcvik ve skupinové analýze. Volná místa jsou od roku 2015, bližší informace obdržíte na info@igapraha.cz.

velká skupina
         (Přidáno: 08.01.2015 0:00 )
2. MEZINáRODNí LETNí šKOLA SKUPINOVé ANALýZY
Kdo se bojí skupiny?
Začátek: 15.07.2015 0:00  |  Konec: 19.07.2015 0:00   DOC   PDF
Místo konání:
Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
GASI (Group-Analytic Society International) a ČSPAP pořádají v Praze 2. Mezinárodní letní školu skupinové analýzy na téma "Kdo se bojí skupiny?"
externí odkaz >>

informace
         (Přidáno: 08.05.2013 13:12 )
BLOKOVÝ TRÉNINK
Aktuálně otevíráme blokový trénink ve skupinové analýze.
Konat se bude o sobotách v Praze.
více >>

informace
         (Přidáno: 09.03.2013 13:12 )
VÝCVIK VE SKUPINOVÉ ANALÝZE
IGA Praha nabízí výcvik ve skupinové analýze akreditovaný pro zdravotnictví. Volná místa v roce 2013 jsou v kombinovaných skupinách PhDr. K. Koblice a PhDr. L. Vrby.
V roce 2014 plánujeme otevření výcviku v blocích.
Zájemci se mohou hlásit na adrese info@igapraha.cz

informace
         (Přidáno: 09.03.2013 13:09 )
NABÍDKA SUPERVIZE
Nabídka skupinové supervize
Místo konání:
Psychoterapeutické středisko Břehová 3, Praha 1
Institut skupinové analýzy/IGA Praha/, člen evropské sítě výcvikových institutů skupinové analýzy EGATIN, nabízí supervizi skupinové psychoterapie v polootevřené skupině (supervizoři PhDr. M. Hošková, PhDr. P. Junek, PhDr. K. Koblic, MUDr. O. Pěč, PhDr. L. Vrba). Supervizi skupinové dynamiky mohou uvítat zájemci, kteří pracují se skupinou či týmem. Připravujeme otevření další supervizní skupiny v roce 2014, která se bude scházet 1krát měsíčně v pátek od 15,30-17,15 hod.
Zájemci se mohou již nyní hlásit na info@igapraha.cz

informace
         (Přidáno: 07.11.2012 22:56 )
NABÍDKA SUPERVIZE
Nabídka skupinové supervize
Začátek: 14.09.2012 15:30  |  Konec: 07.06.2013 18:45
Místo konání:
Psychoterapeutické středisko Břehová 3, Praha 1
Institut skupinové analýzy/IGA Praha/, člen evropské sítě výcvikových institutů skupinové analýzy EGATIN, nabízí supervizi skupinové psychoterapie ve skupině (supervizoři PhDr. M. Hošková, PhDr. P. Junek, PhDr. K. Koblic, MUDr. O. Pěč, PhDr. L. Vrba). Supervizi skupinové dynamiky mohou uvítat zájemci, kteří pracují se skupinou či týmem. Supervizní skupina bude polootevřená. Bude se scházet se vždy v pátek od 15,30-18,45 hod v Psychoterapeutickém středisku Břehová 3, Praha 1, 1 krát měsíčně v termínech: 11.1., 8.2., 15.3., 12.4., 10.5. a 7.6.2013. Cena 6 bloků je 4200 Kč, cena 1 bloku je 1000 Kč. Přihlášky zasílejte na info@igapraha.cz

informace
         (Přidáno: 07.11.2012 22:15 )
VÝCVIK VE SKUPINOVÉ ANALÝZE
Nabídka výcviku ve skupinové analýze IGA Praha nabízí výcvik ve skupinové analýze schválený pro zdravotnictví. Volná místa budou od roku 2013 v kombinovaných skupinách PhDr. K. Koblice a PhDr. L. Vrby.

informace
         (Přidáno: 05.04.2012 0:00 )
NABÍDKA SUPERVIZE
Nabídka supervize skupinové psychoterapie
Začátek: 14.09.2012 15:30  |  Konec: 14.12.2012 18:45
Místo konání:
Psychoterapeutické středisko Břehová 3, Praha 1
Institut skupinové analýzy/IGA Praha/, člen evropské sítě výcvikových institutů skupinové analýzy EGATIN, nabízí supervizi skupinové psychoterapie ve skupině. Supervizi skupinové dynamiky mohou uvítat zájemci, kteří pracují se skupinou či týmem. Supervizní skupina je polootevřená, v současné době jsou k dispozici volná místa. Schází se vždy v pátek od 15,30-18,45 hod v Psychoterapeutickém středisku Břehová 3, Praha 1,1 krát měsíčně a pokračuje i ve druhém semestru 2012 v termínech: 14.9., 19.10., 16.11. a 14.12. Cena 4 bloků je 2 800.-Kc, cena 1 bloku je 1000,- Kc. Přihlášky zasílejte na info@igapraha.cz

informace
         (Přidáno: 06.01.2012 0:00 )
NABíDKA SUPERVIZE
Nabídka supervize skupinové psychoterapie
Začátek: 20.01.2012 15:30  |  Konec: 15.06.2012 18:45
Místo konání:
Psychoterapeutické středisko Břehová 3, Praha 1
Institut skupinové analýzy/IGA Praha /,
člen evropské sítě výcvikových institutů skupinové analýzy EGATIN, nabízí semestrální blok supervize skupinové psychoterapie ve skupině. Supervizi skupinové dynamiky mohou uvítat zájemci, kteří pracují se skupinou či týmem.
Supervizní skupina se sejde vždy v pátek od 15,30-18,45 hod v Psychoterapeutickém středisku Břehová 3, Praha 1,1 krát měsíčně v těchto termínech:
20.1., 24.2., 16.3., 13.4., 18.5., 15.6. 2012 Cena 5 bloků je 3500.-Kc, cena 1 bloku je 1000,- Kc. Přihlášky zasílejte na info@igapraha.cz

informace
         (Přidáno: 09.12.2011 23:45 )
NABíDKA VýCVIKU VE SKUPINOVé ANALýZE
Začátek: 01.01.2012 0:00  |  Konec: 01.01.2014 0:00
lékařům, psychologům, sociálním pracovníkům, popř. dalším vysokoškolsky vzdělaným profesionálům, i studentům, kteří se ve své praxi zabývají jedincem a lidskou skupinou. V roce 2012 plánujeme otevření dalších kombinovaných výcvikových skupin pod vedením PhDr.Marie Hoškové, MUDr.Ondřeje Pěče a PhDr.Karla Koblice.
více >>

konference
         (Přidáno: 12.11.2011 19:35 )
"CONFLICT AND RECONCILIATION IN GROUPS, COUPLES, FAMILY & SOCIETY"
Začátek: 24.05.2012 0:00  |  Konec: 27.05.2012 0:00   PDF
Místo konání:
Atény
Mezinárodní konference skupinové psychoanalytické psychoterapie
externí odkaz >>

přednáška
         (Přidáno: 09.10.2011 0:00 )
PŘEDNÁŠKY O SKUPINOVÉ ANALÝZE
Začátek: 06.01.2012 0:00  |  Konec: 08.03.2013 0:00   DOC
Místo konání:
Břehová, Břehová 3, Praha 1
Iga Praha pořádá druhý ročník cyklu přednášek zaměřených na teorii a praxi skupinové dynamiky.
více >>

informace
         (Přidáno: 17.05.2011 20:19 )
NáBOR DO VýCVIKU
Institut skupinové analýzy IGA Praha
člen evropské sítě výcvikových institutů skupinové analýzy EGATIN/
přijímá do výcviku zájemce z řad psychologů, psychiatrů a profesionálů příbuzných oborů do dalších skupin, které budou otevřeny v průběhu roku 2012.
Výcvik bude probíhat ve smíšených skupinách s frekvencí 1x týdně po dobu 90 min. pod vedením tréninkových skupinových analytiků PhDr.Marie Hoškové, MUDr.Ondřeje Pěče a PhDr.Karla Koblice.
Kontaktní adresa a přihlášky na : info@igapraha.cz
více >>

informace
         (Přidáno: 23.09.2010 21:28 )
PřIHLášENí NA CYKLUS PřEDNášEK
Chcete-li se přihlásit na cyklus přednášek pořádaný IGA Praha, zašlete prosím přihlášku. Další informace naleznete přímo na přihlášce.
více >>

informace
         (Přidáno: 03.07.2010 11:56 )
ZMěNA KONTAKTNíCH úDAJů
Oficiální emailová adresa je nyní info@igapraha.cz
více >>

přednáška
         (Přidáno: 01.07.2010 0:00 )
CYKLUS PřEDNášEK
Začátek: 07.01.2011 0:00  |  Konec: 16.12.2011 0:00   DOC
Místo konání:
Psychoterapeutického středisko Břehová,
Břehová 3,
Praha 1
Cyklus přednášek zaměřených na teorii a praxi skupinové dynamiky, určený pro kandidáty skupinově analytického výcviku; a dále pro ty, kteří nejsou kandidáty, ale mají alespoň započatý jiný skupinový výcvik, jsou klinickými pracovníky a mají či měli zkušenost s vedením terapeutických skupin.
více >>

workshop
         (Přidáno: 29.06.2010 0:00 )
"MENTALIZING THE MATRIX"
Začátek: 27.08.2010 0:00  |  Konec: 28.08.2010 0:00
Místo konání:
Norway, Oslo
Workshop pořádaný The Group-Analytic Society, London; Institute of Group Analysis.
externí odkaz >>

informace
         (Přidáno: 26.06.2009 0:00 )
SKUPINOVá ANALýZA
Psychoterapeutický výcvik:
Aktualizovaná nabídka akreditovaných výcviků
více >>

konference
         (Přidáno: 28.04.2009 17:43 )
"BRIDGING IDENTITIES. CLINICAL IMPACT OF GROUPS"
Začátek: 28.05.2009 0:00  |  Konec: 31.05.2009 0:00   DOC   PDF
Konference skupinové sekce EFPP v Praze s názvem "Bridging Identities. Clinical Impact of Groups" proběhla ve spolupráci s ČSPAP.
externí odkaz >>

diskuse
         (Přidáno: 10.10.2008 23:47 )
DISKUSNí SETKáNí NAD NOVýMI čESKýMI POJMY VE SKUPINOVé PSYCH
Začátek: 04.11.2008 18:00  |  Konec: 04.11.2008 21:00   DOC   PDF
Místo konání:
sídlo ČPS
Řehořova 10,
Praha 3
pořádané ČLS JEP a IGA Praha při příležitosti uvedení českého překladu knihy H. Behra a L. Hearstové "Skupinově-analytická psychoterapie, Triton, 2007"
více >>

workshop
         (Přidáno: 29.05.2007 0:00 )
ČERVNOVÝ WORKSHOP
Skupinová analýza: inspirace a praktický nástroj pro profesionály
Začátek: 29.06.2007 15:00  |  Konec: 01.07.2007 15:00
Místo konání:
Lékařský dům v Praze 2
Sokolská 31
víkendový workshop s účastí respektovaných odborníků Anne Lindhardt (DK), Gerda Winther (DK) a Earl Hopper (UK)
více >>

schůze
         (Přidáno: 29.05.2005 0:00 )
"PURKYŇKA"
Odborná schůze ČLS JEP
Začátek: 09.05.2005 14:00  |  Konec: 09.05.2005 17:00
Místo konání:
Lékařský dům v Praze 2,
Sokolská 31
Odborná schůze ČLS JEP s programem o skupinové analýze.
více >>

přednáška
         (Přidáno: 30.11.-0001 0:00 )
VÝCVIK VE SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPII
Začátek: 06.01.2012 0:00  |  Konec: 08.03.2012 0:00   DOC
Místo konání:
Břehová, Břehová 3, Praha 1
Iga Praha pořádá druhý ročník cyklu přednášek zaměřených na teorii a praxi skupinové dynamiky.
více >>© webmaster