NABÍDKAAKTUÁLNĚSTANDARDYPRAVIDLA

VÝCVIK VE SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPII

PŘIHLÁŠKA

Dokument ke stažení a tisku

Institut skupinové analýzy (IGA Praha)
řádný člen E.G.A.T.I.N, evropské sítě výcvikových institutů skupinové analýzy


otevírá

druhý ročník cyklu přednášek zaměřených na teorii a praxi skupinové dynamiky, určený pro kandidáty skupinově analytického výcviku (pro ně je cena tohoto celku /114 hod/- 8550,- Kč); a dále pro ty, kteří nejsou kandidáty, ale mají alespoň započatý jiný skupinový výcvik, jsou klinickými pracovníky a mají či měli zkušenost s vedením terapeutických skupin (zde je cena tohoto celku 10260,- Kč). Výuka proběhne seminární formou v uvedených termínech vždy od 15.30 do 18.15. v prostorách Psychoterapeutického střediska Břehová, Břehová 3, Praha 1. Lektory jsou skupinoví analytici Marie Hošková, Helena Klímová, Ivana Růžičková, Petr Junek, Karel Koblic, Ondřej Pěč, Luděk Vrba.

Kontakt pro zájemce: info@igapraha.cz

Skupinová analýza (114 hod.)

6.1.2012 Freudova teorie skupiny, Freud a Foulkes - úvod do problematiky dynamiky skupiny.

27.1.2012 Foulkesova koncepce skupinové analýzy - teorie celostní a sociální (Elias). Sociální a kulturní základ skupinové analýzy.

17.2.2012 Bionova koncepce skupinového nevědomí. Základní předpoklady.

9.3.2012 Jiné teorie koncepce skupinové psychoterapie: kleiniánský model, model objektních vztahů, psychoterapie.

30.3.2012 Teorie Self ve skupině. Intersubjektivita - dilema interpersonální a intrapsychické.

20.4.2012 Skupinové nevědomí - matrix: teorie a skupinová funkce matrix, fenomenologie působení matrix.

11.5.2012 Průvodce - vývoj pojmu, pojetí dnes. Naslouchající funkce průvodce.

1.6.2012 Funkce průvodce ve skupině-pokr.: dynamická administrace a základní org.skupiny, výběr členů, kontrakt. Vstupní rozhovor.Volně plynoucí komunikace - volné asociace ve skupině.

22.6.2012 Základní procesy ve skupinové analýze: zrcadlení, rezonance, umisťování, překládání, prolínání/shlukování. Kontext. Dynamické procesy ve skupině: idealizace, omnipotence, fúzování, závist, psychotická dekompenzace, suicidium, maskulinita, feminita. Sny ve skupině.

7.9.2012 Sdílení a vzájemnost. Fáze skupiny a skupinová dynamika.

21.9.2012 Projektivní identifikace a kontejnující funkce. Interpersonální konflikt ve skupině.

12.10.2012 Přenos a protipřenos ve skupině.

2.11.2012 Interpretace a terapeutické akce. Destruktivní a konstruktivní síly ve skupině. Skupina v akci.

23.11.2012 Dynamické role ve skupině: obětní beránek, outsider, dvojče, mluvčí, mlčící člen, nově příchozí, atd… Koterapie.

14.12.2012 Čtvrtý základní předpoklad dle Hoppera. Sociální nevědomí.

4.1.2013 Odpory, obrany, acting-out. Skupiny pro děti a mladistvé.

25.1.2013 Subkultura skupiny a její kohesivní funkce-symbolika, jazyk, rituály. Střední a velké skupiny.

15.2.2013 Transgenerační přenos, trauma velké skupiny/společnosti, možnosti skupinové analýzy při jejich řešení.

8.3.2013 Symptomy ve skupině. Práce s různými dg.skupinami a s vývojovými krizemi, teorie a kazuistickéuspořádání úvodního psychodynamického interview. Indikační kritéria.
© webmaster