LITERATURAČASOPIS JGAP

LITERATURA

 • ALONSO, A., SWILLER, H.I. 1993. Group Therapy in Clinical Practice. American Psychiatric Pub, 1993, 581 str., ISBN 0880483237, 9780880483230.
 • AVELINE, M. 1990. The group therapies in perspective. London: Free Associations, 1990, s.77-102.
 • BEHR, H., HEARST, L. 2005. Group-Analytic Psychotherapy: A Meeting of Minds. London: Whurr Publishers, 2005, ISBN: 9781861564757, ISBN 10.: 1861564759 (česky: Behr, H., Hearstová, L. Skupinově-analytická psychoterapie, Praha: Triton, 2007, ISBN 978-80-7254-996-2).
 • BION, W.R. 1961. Experiences in groups and other papers. London: Tavistock, 1961, 191
 • BROWN, D. 1997. Conversation with Norbert Elias. Group Analysis, 1997, Vol. 30, No 4, s. 515-424.
 • BURIÁNEK, V. 2001. Editorial. In: Revue Psychoanalytická psychoterapie,.roč.III, číslo 1, 2001, str.2-6.
 • DALAL, F. 1998. Taking the Group Seriously Towards a Post-Foulkesian Group Analytic Theory. International Library of Group Analysis 5 London/Philadelphia: Jessica Kingsley, 1998, ISBN 978 1 85302 642 3, str. 64-66.
 • ELIAS, N. 2007a. O procesu civilizace. Sociogenetická a psychogenetická zkoumání, 1. díl: Proměny chování ve světských vyšších vrstvách Západu. Praha: Argo, 2007, 340 s., ISBN: 80-7203-838-9.
 • ELIAS, N. 2007b. O procesu civilizace, 2.díl. Sociogenetická a psychogenetická zkoumání. 2. díl. Praha: Argo, 2007, 354 s., ISBN: 978-80-7203-962-3.
 • FOULKES, S., H. Group Psychotherapy - The Psychoanalytic Approach, London: Karnac, 1965, ISBN 9780946439102.
 • FOULKES, S.F. 1964. Therapeutic Group Analysis. London: George Allen and Unwin, 1964.
 • FOULKES, S.H. 1973. The Group as Matrix of the Individuals Mental Life, In L.R. Wolberg & E.K. Schwartz (eds). Group Therapy (pp. 211-220). New York: Intercontinental Medical Book Corporation. (Reprinted in S.H. Foulkes, Selected Papers, Psychoanalysis and Group-analysis, edited by Foulkes, E.T. London: Karnac Books, 1990).
 • FOULKES, S.H. Group-Analytic Psychotherapy: Method and Principles, London: CRC Press, 1975, 177 stran, ISBN 0677051204, 9780677051208.
 • FOULKES, S.H. 1984. Introduction to Group-Analytic Psychotherapy. London: Karnac, Maresfield Reprints, 1984, ISBN: 0946439001.
 • HOPPER, E. 2003a. The Social Unconscious: Selected Papers. London: Jessica Kingsley Publishers, 2003.
 • HOPPER, E. 2003b. Traumatic Experience in the Unconscious Life of Groups. London: Jessica Kingsley Publishers, 2003.
 • KLÍMOVÁ, H., VRBA, L. 2001. Historie výcviku ve skupinové analýze v Česku. In: Revue Psychoanalytická psychoterapie,.roč.III, číslo 1, 2001, str.7-10.
 • LEAL, M. R. M. 1982. Resistances and the Group-Analytic Process. Group Analysis, 1982, vol.15, no.2, str.97-109.
 • MENNELL, S. 1997. A Sociologist at the Outset of Group Analysis: Norbert Elias and his Sociology. Group Analysis, 1997, Vol. 30, No 4, s. 489-514.
 • NIXON, P.J. 1998. Foulkes, Elias and Human Figurations. Group Analysis, 1998, Vol. 31, No 1, s. 5-19.
 • PINES, M. 1978. An Introduction to the Work of S. H. Foulkes, In Group Therapy Ed. Wolberg, L.R., Aronson, M.L. St Leonards:. Allen & Unwin, 1978.
 • PINES, M. 1997. Centennial Celebration to Commemorate the Birth and Work of Norbert Elias. Foulkes and Elias. Group Analysis, 1997, Vol. 30, No 4, s. 475-476.
 • PINES, M. 2000. Evolution of Group Analysis. London: Jessica Kingsley Publishers, 2000, 393 str., ISBN 1853029254, 9781853029257.
 • ROBERTS, J.P. 1982. Foulkes´ Concept of Matrix. Group Analysis, vol.15, no.2, str.111-126.© webmaster