NABÍDKAAKTUÁLNĚSTANDARDYPRAVIDLA

VÝCVIK VE SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPII

Dokument ke stažení a tisku

INSTITUT SKUPINOVÉ ANALÝZY IGA PRAHA
člen mezinárodní sítě skupinově analytických tréninkových institutů EGATIN

nabízí

trénink ve skupinové analýze

lékařům, psychologům, sociálním pracovníkům, popř. dalším vysokoškolsky vzdělaným profesionálům, i studentům, kteří se ve své praxi zabývají jedincem a lidskou skupinou.

Skupiny sestavujeme
  • pro frekventanty akreditovaného výcviku pro oblast zdravotnictví (společné skupiny s účastníky indikovanými ze zdravotních důvodů): výcvik zahrnuje sebezkušenostní část (dlouhodobou docházkovou skupinu s pravidelnou frekvencí), teoretické semináře a supervizi ve skupině v celkovém rozsahu 550 výcvikových hodin;
  • pro zájemce o zkvalitnění své profesní způsobilosti prostřednictvím osobních zážitků a analýzy skupinových vztahů (obecně všechny profese, v nichž se odborník formativním způsobem účastní vývoje mezilidských vztahů - vychovatelství, učitelství, řízení kolektivů, apod.).

Cena jednoho výcvikového bloku (90 min., tj. 2 výcvikové hodiny, je 500 Kč, studenti 350 Kč).

Skupiny se budou konat zpravidla 1x týdně ve večerních hodinách, pro mimopražské zájemce též v koncentrované podobě blokové formy práce.

Skupiny se budou konat zpravidla 1x týdně ve večerních hodinách.

Více o skupinové analýze a pravidlech výcviku naleznete na www.igapraha.cz. Přihlášky do výcviku můžete průběžně posílat na info@igapraha.cz
nebo písemně na adresu IGA Praha, Psychoterapeutické středisko, Břehová 3, Praha 1-Josefov.

Po přihlášení k výcviku budete pozváni k vstupnímu interview.Za IGA Praha
PhDr. Petr Junek


© webmaster