AKCE

Institut skupinové analýzy (IGA) Praha
zve na

"Diskusní setkání nad novými českými pojmy ve skupinové psychoterapii"

při příležitosti uvedení českého překladu knihy H. Behra a L. Hearstové "Skupinově-analytická psychoterapie, Triton, 2007"

Termín: 4.11.2008 od 18 do 21 hodin

Místo: v sídle ČPS Řehořova 10, Praha 3, viz mapka

Program:
 18:00 - 18:50 Od kořenů skupinové analýzy (Freud, gestalt psychologie, Elias, Foulkes, Bion) ke knize Behra a Hearstové (přednáška s diskusí).
Přednesou: P.Junek, K.Koblic, H. Fišerová, M.Hošková
 18:50 - 19:10 Přestávka
 19:10 - 20:00 Seznámení s novými pojmy ve skupinové psychoterapii: průvodce, matrix, dynamická administrace, zrcadlení, rezonance, umísťování, překládání, prolínání/shlukování (uvedení pojmů s diskusí a komentářem překladatelky E.Klimentové)
 20:00 - 21:00 Volná diskuse účastníků s občerstvením
Prezentovat budou členové IGA Praha:
PhDr. Marie Hošková, PhDr. Petr Junek, PhDr. Karel Koblic, MUDr. Ondřej Pěč, MUDr. Ivana Růžičková, PhDr.Luděk Vrba a MUDr. Helena Fišerová jako host

Vstupné: 300 Kč s platbou na místě, 100 Kč pro studenty

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Předpokládáme také zařazení do kontinuálního vzdělávání klinických psychologů.

Prosíme o potvrzení účasti na e-mail: igapraha@cspap.cz

BEHR, Harold - HEARSTOVÁ, Liesel

Skupinově-analytická psychoterapie

v originále: Group-analytic Psychotherapy, a Meeting of Minds
překlad: KLIMENTOVÁ, Eva
rok vydání 2007, nakladatel Triton, Praha, edice Psyché
ISBN: 978-80-7254-996-2, rozsah 368 stran
Behr - Hearstová: Skupinově-analytická psychoterapie
Kniha poskytuje terapeutům, pedagogům, studentům i jiným zájemcům podrobné a všestranné informace o skupinové analýze. Přináší stručný přehled historie a nejnovějších tendencí, podrobně se zabývá nejrůznějšími aspekty, situacemi a možnostmi terapeutické praxe, čímž koriguje některé přežívající mýty o práci analytických skupin. Je doplněna účelným slovníčkem základních pojmů a reprezentativním přehledem literatury - pomůckou pro podrobnější studium. Text oživují ukázky z praxe, dialogy mezi autory a v neposlední řadě také vtipně volené citace a kresby Harolda Behra.
(Zdroj: TRITON)

© webmaster