NABÍDKAAKTUÁLNĚSTANDARDYPRAVIDLA

PŘEDNÁŠKY K TEORII SKUPINOVÉ ANALÝZY 2

PŘIHLÁŠKA

INSTITUT SKUPINOVÉ ANALÝZY IGA PRAHA
řádný člen E.G.A.T.I.N, evropské sítě výcvikových institutů skupinové analýzy

otevírá

cyklus přednášek teorie skupinové analýzy následující po přednáškách základů dyanických teorií. Je určen pro kandidáty skupinově analytického výcviku (pro ně je cena celého tohoto cyklu 8550,- Kč); a dále pro ty, kteří nejsou kandidáty, ale mají alespoň započatý jiný skupinový výcvik, jsou klinickými pracovníky a mají či měli zkušenost s vedením terapeutických skupin (zde je cena cyklu 9880,- Kč). Výuka proběhne seminární formou v níže uvedených termínech vždy od 15.30 do 18.15. v prostorách Psychoterapeutického střediska Břehová, Břehová 3, Praha 1. Lektory jsou skupinoví analytici Helena Klímová, Ivana Růžičková, Petr Junek, Karel Koblic, Ondřej Pěč a Luděk Vrba.

Kontakt pro zájemce: info@igapraha.cz

IGA Praha - skupinová analýza (114 hod.) - rok 2016-2017

2016

16.9.2016   Freudova teorie skupiny, Freud a Foulkes - úvod do problematiky dynamiky skupiny.
7.10.2016   Foulkesova koncepce skupinové analýzy - teorie celostní a sociální (Elias). Sociální a kulturní základ skupinové analýzy.
4.11.2016   Bionova koncepce skupinového nevědomí. Základní předpoklady.
25.11.2016   Jiné teorie koncepce skupinové psychoterapie: kleiniánský model, model objektních vztahů, psychoterapie.
16.12.2016   Teorie Self ve skupině. Intersubjektivita - dilema interpersonální a intrapsychické.

2017

6.1.2017   Skupinové nevědomí - matrix: teorie a skupinová funkce matrix, fenomenologie působení matrix.
27.1.2017   Průvodce - vývoj pojmu, pojetí dnes. Naslouchající funkce průvodce.
17.2.2017   Funkce průvodce ve skupině-pokr.: dynamická administrace a základní org.skupiny, výběr členů, kontrakt. Vstupní rozhovor. Volně plynoucí komunikace - volné asociace ve skupině.
10.3.2017   Základní procesy ve skupinové analýze: zrcadlení, rezonance, umisťování, překládání, prolínání/shlukování. Kontext. Dynamické procesy ve skupině: idealizace, omnipotence, fúzování, závist, psychotická dekompenzace, suicidium, maskulinita, feminita. Sny ve skupině.
31.3.2017   Sdílení a vzájemnost. Fáze skupiny a skupinová dynamika.
21.4.2017   Projektivní identifikace a kontejnující funkce. Interpersonální konflikt ve skupině.
12.5.2017   Přenos a protipřenos ve skupině.
2.6.2017   Interpretace a terapeutické akce. Destruktivní a konstruktivní síly ve skupině. Skupina v akci.
23.6.2017   Dynamické role ve skupině: obětní beránek, outsider, dvojče, mluvčí, mlčící člen, nově příchozí, atd… Koterapie.
8.9.2017   Čtvrtý základní předpoklad dle Hoppera. Sociální nevědomí.
6.10.2017   Odpory, obrany, acting-out. Skupiny pro děti a mladistvé.
27.10:2017   Subkultura skupiny a její kohesivní funkce-symbolika, jazyk, rituály. Střední a velké skupiny.
24.11.2017   Transgenerační přenos, trauma velké skupiny/společnosti, možnosti skupinové analýzy při jejich řešení.
15.12.2017   Symptomy ve skupině. Práce s různými dg.skupinami a s vývojovými krizemi, teorie a kazuistické ukázky; neurózy, hraniční stavy, narcistické poruchy,perverse, psychózy, věkové skupiny.

Literatura:

Behr, H., Hearstová, L.: Skupinově-analytická psychoterapie. Triton, Praha, 2007
Dalal, F.: Taking the Group Seriously. Int.Library of Group Analysis 8, Jessica Kingsley Publishers, London, 1998.
Foulkes, S.H., Anthony, E.J.: Group Psychotherapy. The Psychoanalytic Approach. Maresfield Reprints, London, 1984.
Roberts, J., Pines, M. (Eds.): The practice of Group Analysis. Routledge, London, 1991.
Foulkes, S.H.: Introduction to Group-Analytic Psychotherapy. Studies in the Social Integration of Individuals and Groups. Maresfield Reprints, London, 1983.
Foulkes, S.H.: Group-Analytic Psychotherapy. Method and Principles. Maresfield Library, London, 1986.
Pines, M.: Circular Reflections.Int.Lib.of G-A 1, J.K.Publishers, London, 1998.
Kennard, D., Roberts, J. Winter, D.: A Workbook of Group-Analytic Interventions. Int.Libr.of G-A 13, J.K.Publishers, London, 2000.
Hopper, E., Weinberg, H. (eds.): Sociální nevědomí u osob, skupin a společností 1. díl. Irene Press, Praha 2015© webmaster