AKCE

SKUPINOVÁ ANALÝZA:
INSPIRACE A PRAKTICKÝ NÁSTROJ PRO PROFESIONÁLY

Shrnutí workshopu

Ve dnech 29.6. - 1.7.2007 uspořádal Institut skupinové analýzy Praha (IGA Praha) jako svou první samostatnou akci pracovní setkání pro zájemce z oblasti pomáhajících profesí. Podařilo se zajistit účast respektovaných odborníků ze zahraničí. Z Dánska přicestovaly skupinové analytičky: současná presidentka The Group Analytic Society - GAS Gerda Winther a předsedkyně The International Development Commitee téže společnosti, Anne Lindhardt. Klíčovou přednášku pronesl Earl Hopper, skupinový analytik a psychoanalytik z Velké Británie (kromě jiného editor The New International Library of Group Analysis pro GAS a autor koncepčně zásadních publikací o skupinovém nevědomí).


Sešlo se na padesát účastníků, aby po tři dny pracovali jak teoreticky, tak prakticky. Skupinoví analytici koncipují svoje setkání většinou podobným způsobem, takže i v tomto případě se zážitková část odehrávala v rámci čtyř malých skupin vytvořených na počátku workshopu: tyto malé skupiny (jejichž neměnícími se průvodci byli Marie Hošková, Gerda Winther, Earl Hopper a Petr Junek) se sešly ve standardních devadesátiminutových blocích celkem třikrát, stejně jako velká skupina (large group) vedená vždy Anne Lindhardt. Ve skupinově-analytickém pojetí se klade menší důraz na tzv. techniku práce se skupinou. U jiných terapeutických směrů se naproti tomu například setkáváme běžně s lektory rotujícími po jednotlivých skupinách. Skupinová analýza naopak zdůrazňuje kontinuitu zážitku v rámci skupinové matrix. Zážitky v takto vytvořených malých skupinách odrážejí zkušenosti z tzv. základové matrix (rodiny apod.) každého účastníka skupiny, aby se z jiného úhlu pohledu následně zobrazily v matrix skupiny velké. Skupinově-analytické workshopy a konference tímto způsobem postihují jak individuální, tak společenské a profesionální zázemí účastníků. Malé skupiny a skupina velká pak za přítomnosti jejich průvodců (conductors) definují a zpracovávají kromě jiného i nesrozumitelná či obtížně vyslovitelná témata tak, jak během skupinové práce vyvstávají.


S textem G.Winther otvírajícím celé setkání máte možnost seznámit se na jiném místě. Přehlednou formou zprostředkovává čtenáři jak vývojový pohled na skupinově-analytický přístup od dob zakladatele Foulkese a silně inspirativního Biona až po dnešek. Sdělení G. Winther zahrnuje přínos Hoppera i praktické komentáře týkající se velmi důležité oblasti - totiž výzkumů argumentujících ve prospěch efektivity skupinové analýzy. Tyto nálezy důrazně podporují vhodnost použití skupinové analýzy při jednání se zdravotními pojišťovnami ve vztahu k systému zdravotního pojištění.


E.Hopper přednesl brilantní klíčový referát; odkazoval v něm na své předchozí články (1) ke koncepci přenosových a protipřenosových procesů u skupin a ve skupinách a o sociálním nevědomí (2). Hopper se hlásí k tradicím rané sociologie a v důsledku k zásadnímu významu společenských vlivů na celý vývoj člověka prostřednictvím zejména základové (v níž existujeme vždy) a dynamické matrix. V ní jsou zakotvena různá omezení sociálního nevědomí odrážející se v jak v přenosových, tak v protipřenosových situacích. Hopper předpokládá, že "…analýza opakování soustředné a spirálovité povahy raných životních zkušeností v procesech přenosu a protipřenosu může zvýšit schopnost a ochotu zajímat se o věci, které kdykoli a napříč generacemi vycházejí najevo mezi lidmi a jejich skupinami..."


Anne Lindhardt svou přednášku věnovala supervizi z hlediska teorie a praxe skupinové analýzy a komentovala základní supervizní východiska: reflektování a zrcadlení práce skupiny, funkci útvaru figura a paralelní procesy.


Doufejme, že se podařilo zprostředkovat účastníkům zprávu skupinové analýzy o tom, že "... je tedy aspoň teoreticky možné mít a/nebo vybudovat dosti dobrou společnost obecně a především dosti dobrou matku a rodinu, jejichž internalizace může modifikovat vývoj prvotního špatného objektu - ne-li mu zcela předejít." (2)Hopper, E. (2006b). 'Theoretical and conceptual notes concerning transference and countertransference processes in groups and by groups, and the social unconscious.' Part I, Group Analysis, 39, 4, 549-559.  zpět
  Hopper, E. (2006c). 'Theoretical and conceptual notes concerning transference and countertransference processes in groups and by groups, and the social unconscious.' Part II, Group Analysis, 40, 1, 21-34.
Theoretical and Conceptual notes concerning transference and countertransference processes in groups and by groups and the social unconscious: Part III. Article was presented at the 3rd Annual Conference of the Institute of Group Analysis in Warsaw, Poland, June 2006.  zpět

úvodní stránka workshopu

© webmaster