AKCE

SKUPINOVÁ ANALÝZA:
INSPIRACE A PRAKTICKÝ NÁSTROJ PRO PROFESIONÁLY

Shrnutí workshopu

Ve dnech 29.6. - 1.7.2007 uspořádal Institut skupinové analýzy Praha (IGA Praha) jako svou první samostatnou akci pracovní setkání pro zájemce z oblasti pomáhajících profesí. Podařilo se zajistit účast respektovaných odborníků ze zahraničí. Z Dánska přicestovaly skupinové analytičky: současná presidentka The Group Analytic Society - GAS Gerda Winther a předsedkyně The International Development Commitee téže společnosti, Anne Lindhardt. Klíčovou přednášku pronesl Earl Hopper, skupinový analytik a psychoanalytik z Velké Británie (kromě jiného editor The New International Library of Group Analysis pro GAS a autor koncepčně zásadních publikací o skupinovém nevědomí).


Sešlo se na padesát účastníků, aby po tři dny pracovali jak teoreticky, tak prakticky. Skupinoví analytici koncipují svoje setkání většinou podobným způsobem, takže i v tomto případě se zážitková část odehrávala v rámci čtyř malých skupin vytvořených na počátku workshopu: tyto malé skupiny (jejichž neměnícími se průvodci byli Marie Hošková, Gerda Winther, Earl Hopper a Petr Junek) se sešly ve standardních devadesátiminutových blocích celkem třikrát, stejně jako velká skupina (large group) vedená vždy Anne Lindhardt. Ve skupinově-analytickém pojetí se klade menší důraz na tzv. techniku práce se skupinou. U jiných terapeutických směrů se naproti tomu například setkáváme běžně s lektory rotujícími po jednotlivých skupinách. Skupinová analýza naopak zdůrazňuje kontinuitu zážitku v rámci skupinové matrix. Zážitky v takto vytvořených malých skupinách odrážejí zkušenosti z tzv. základové matrix (rodiny apod.) každého účastníka skupiny, aby se z jiného úhlu pohledu následně zobrazily v matrix skupiny velké. Skupinově-analytické workshopy a konference tímto způsobem postihují jak individuální, tak společenské a profesionální zázemí účastníků. Malé skupiny a skupina velká pak za přítomnosti jejich průvodců (conductors) definují a zpracovávají kromě jiného i nesrozumitelná či obtížně vyslovitelná témata tak, jak během skupinové práce vyvstávají.


S textem G.Winther otvírajícím celé setkání máte možnost seznámit se na jiném místě. Přehlednou formou zprostředkovává čtenáři jak vývojový pohled na skupinově-analytický přístup od dob zakladatele Foulkese a silně inspirativního Biona až po dnešek. Sdělení G. Winther zahrnuje přínos Hoppera i praktické komentáře týkající se velmi důležité oblasti - totiž výzkumů argumentujících ve prospěch efektivity skupinové analýzy. Tyto nálezy důrazně podporují vhodnost použití skupinové analýzy při jednání se zdravotními pojišťovnami ve vztahu k systému zdravotního pojištění.


E.Hopper přednesl brilantní klíčový referát; odkazoval v něm na své předchozí články (1) ke koncepci přenosových a protipřenosových procesů u skupin a ve skupinách a o sociálním nevědomí (2). Hopper se hlásí k tradicím rané sociologie a v důsledku k zásadnímu významu společenských vlivů na celý vývoj člověka prostřednictvím zejména základové (v níž existujeme vždy) a dynamické matrix. V ní jsou zakotvena různá omezení sociálního nevědomí odrážející se v jak v přenosových, tak v protipřenosových situacích. Hopper předpokládá, že "…analýza opakování soustředné a spirálovité povahy raných životních zkušeností v procesech přenosu a protipřenosu může zvýšit schopnost a ochotu zajímat se o věci, které kdykoli a napříč generacemi vycházejí najevo mezi lidmi a jejich skupinami..."


Anne Lindhardt svou přednášku věnovala supervizi z hlediska teorie a praxe skupinové analýzy a komentovala základní supervizní východiska: reflektování a zrcadlení práce skupiny, funkci útvaru figura a paralelní procesy.


Doufejme, že se podařilo zprostředkovat účastníkům zprávu skupinové analýzy o tom, že "... je tedy aspoň teoreticky možné mít a/nebo vybudovat dosti dobrou společnost obecně a především dosti dobrou matku a rodinu, jejichž internalizace může modifikovat vývoj prvotního špatného objektu - ne-li mu zcela předejít." (2)



Hopper, E. (2006b). 'Theoretical and conceptual notes concerning transference and countertransference processes in groups and by groups, and the social unconscious.' Part I, Group Analysis, 39, 4, 549-559.  zpět
  Hopper, E. (2006c). 'Theoretical and conceptual notes concerning transference and countertransference processes in groups and by groups, and the social unconscious.' Part II, Group Analysis, 40, 1, 21-34.
Theoretical and Conceptual notes concerning transference and countertransference processes in groups and by groups and the social unconscious: Part III. Article was presented at the 3rd Annual Conference of the Institute of Group Analysis in Warsaw, Poland, June 2006.  zpět

úvodní stránka workshopu

© webmaster